Privacyverklaring

Jilliebilliez
Contactgegevens Jilliebilliez
Bouwlust 105
3162 SB Rhoon
www.jilliebilliez.nl

Functionaris gegevensbescherming: Wendy Jansen.


Gegevens verzameling

Om een bestelling bij Jilliebilliez te kunnen realiseren zijn de navolgende persoonsgegevens nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres


Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een bestelling op te kunnen sturen naar de opdrachtgever.

Jilliebilliez heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. Zij kan echter niet controleren of iemand 16 jaar of ouder is. Zij raadt daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  


Doel van gegevens verzameling

 • Jilliebilliez gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Bestelling van opdrachtgever af te kunnen handelen
 • Betaling van opdrachtgever af te kunnen handelen
 • Opdrachtgever kunnen bellen of mailen indien noodzakelijk
 • Opdrachtgever te kunnen informeren over veranderde producten en of diensten
 • Een nieuwsbrief en of reclame naar opdrachtgever te kunnen verzenden.Cookies

Jilliebilliez gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek van opdrachtgever aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van opdrachtgever. Jilliebilliez maakt gebruik van cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en deze registreren voorkeursgedrag van opdrachtgever.

Bij het eerste bezoek van opdrachtgever aan de website informeert Jilliebilliez over de cookies en vraagt Jilliebilliez toestemming voor het plaatsen van cookies.


Derden

Jilliebilliez zal gegevens van opdrachtgever niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of indien dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Jilliebilliez kan ook informatie openbaar maken als zij in goed vertrouwen gelooft dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze informatie te delen om: van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven, onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken, illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken, onze rechten om zich te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen, te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van haar, de gebruikers, opdrachtgever of een derde worden geschaad, of voor samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat Jilliebilliez het nodig vindt om intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

Verder zullen de door opdrachtgever verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt indien hij/zij hiervoor geen toestemming heeft.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@jiilliebilliez.nl